Uşaqlar atalar sözlərinin mənasını necə başa düşür?