Uşaqlar yanıltmac söylədilər,çaşdıqda isə gülməkdən özlərini saxlaya bilmədilər