Riyazı misalların asan yolla həlli üsulları hansılardır?

10 Oktyabr 2019 12:23

Azyaşlı uşaqların riyazi misallar həll etməsi onların intellektual cəhətdən inkişafına müsbət təsir göstərir. Balacalar toplama və çıxma əməllərini yerinə yetirməklə hesablamnı öyrənirlər.Riyazi məşğələlər bağça yaşlı uşaqların məntiq və düşüncə bacarığını inkişaf etdirir. Onlarda çevik qərar vermə bacarığı formalaşdırır.Tərbiyəçi Dilşad Heydərova deyir ki, riyazi misallar əyani vəsaitlərin köməkliyi ilə həll olunanda uşaqların yaddaşında daha yaxşı qalır.Dostlar belə bir deyim var ki, riyaziyyat bütün elmlərin şahıdı. Riyaziyyatı öyrənməklə digər elmləri də daha asan öyrənə bilərsiniz