12:25 - 12:50
C/S Villi Foqla dünya ətrafında səyahət