Hansı kütlə vahidləri var?- Video

11 Dekabr 2019 14:56

Hər hansı əşyanın, cismin müəyyən kütləsi var. Onu təyin etmək üçün kütlə ölçü vahidlərindən istifadə olunur.  Əsas kütlə vahidləri qram, kiloqram, sentner və tondur. Çəkisi az olan cisimlər qramla ölçülür.  Ağır əşyaların kütləsi  tonlarla ifadə olunur.

Əşyanın çəkisini tərəzi ilə ölçürlər. Bu cihazın göstəricilərinə uyğun olaraq cismin kütləsi müəyyən edilir.