Ting əkərkən onların arasında məsafə saxlamaq lazımdı- Video

12 Dekabr 2019 14:55

Tingi əkən zaman onun sağlam bitki olmasına diqqət etmək lazımdır. Tingin yararsız kökləri kəsilməlidir ki, torpağa basdırılanda çürüməsin.Ağaclar əkilən zaman onlar arasındakı məsafəyə diqqət olunmalıdır. Meyvə bağı  salarkən ağacın növündən asılı  olaraq tinglər arasında 3-5 metr məsafə saxlamaq lazımdır.

Tingləri  noyabrın sonu dekabrın əvvəlində əkmək daha məqsədəuyğundur.