İnsan beyni haqqında nələri bilirik?- Video

08 2020 16:56


İnsan beyni ən çətin və kifayət qədər tədqiq olunmayan orqandır. Baş beyin orqanizm üçün vacib olan bir çox proseslərin tənzimlənməsində iştirak edir. Beyin tünd qəhvəyi rəngli su və qandan təşkil olunmuş yumşaq orqandır. Beynimizin 80 % -i sudan ibrarətdi.


Dostalar beyin günortadan fərqli olaraq gecələr daha fəaldır. Daima hesablama aparır, intensiv şəraitdə işləyir. İnsan yuxuya getdikdə, beyin daha da aktiv çalışır.


İnsan beyni bir çox işi eyni anda yerinə yetirə bilir. Baş beyin müxtəlif şöbələrdən təşkil olunub. Sağ və sol yarımkürələrdən ibarətdir.


Beyin baş verən hadisələrə impuluslar sayəsində reaksiya verir. Misal üçün əlinizə iynə batanda, və yaxud qaynar suya əl vurduqda baş verən reaksiya sinir impulslarının möhtəşəm sürəti nəticəsində baş verir. Beyinə daxil olan və çıxan sinir impulslarının sürəti saatda 274 kilometrə bərabərdir.


Dostlar onuda bildirək ki, insan beyninin yalnız 10% işləyir. Alimlərin fikirincə əgər inan beyni tam işləyərsə müasir kompyuterləri də üstələyə bilər.