İnsan bədənindəki orqanların funksiyaları- Video

20 2020 10:46

İnsan bədəni müxtəlif orqanlardan ibarətdir. Bu orqanlar da daxili xarici olmaqla iki kateqoriyaya bölünür. Bədən boşluğunda yerləşən orqanlara daxili orqanlar deyilir.

Hər bir canlı kimi insanda daim nəfə salır. Tənəffüs orqanları burun, nəfəs borusu, bronxlar, ağciyərlərdir.

Həzm sisteminin vəzifəsi qəbul olunmuş qidanı həzm etmək, sormaq və qalıq hissəni bədəndən xaric etməkdir. Həzm sisteminə həzm kanalı həzm sistemi vəziləri aiddir. İnsanda həzm kanalı 8-10 m uzunluğundadır. Onlara ağız boşluğu, udlaq, qida borusu, mədə, nazik və yoğun bağırsaqlar aiddir.